SparrevikE. “Kvantitativa undersökningar Av några trädlavsarter tilhörande släkterna Alectoria Och Bryoria”. Rangifer, Vol. 4, no. 2-App, May 1984, pp. 42-43, doi:10.7557/2.4.2-App.513.