RydbergA. “Rapport från Resultat Av preliminära sammanställningar Av PH-mätning Och smakbedömning Av renkött under slaktsäsongen 1983-84”. Rangifer, Vol. 4, no. 2-App, May 1984, pp. 74-87 , doi:10.7557/2.4.2-App.518.