Soppela, P., M. Nieminen, S. Saarela, and R. Hissa. “Utveckling Av Temperaturreguleringskapacitet Hos Renkalvar”. Rangifer, vol. 4, no. 2-App, May 1984, p. 89, doi:10.7557/2.4.2-App.520.