Nieminen, M., and A. Pokka. “Försök till Utfodring Av Renar under Vinter 1981 Och 1982”. Rangifer, vol. 4, no. 2-App, May 1984, p. 98, doi:10.7557/2.4.2-App.522.