Nieminen, M. “Utveckling Och prövning Av nödutfodring Av Renar under Vintern 1984”. Rangifer, vol. 4, no. 2-App, May 1984, p. 99, doi:10.7557/2.4.2-App.523.