Skjenneberg (ed.), S. “1) Stress hos tamrein 2) Arbeidsgruppe om forskning”. Rangifer, vol. 5, no. 1, May 1985, pp. 35-37, doi:10.7557/2.5.1.534.