Skjenneberg (ed.), S. “Reinforskermøte I 1986 - første Informasjon”. Rangifer, vol. 6, no. 1, June 1986, p. 48, doi:10.7557/2.6.1.561.