RaholaT., and RissanenK. “Tjernobyl-Olyckans Inverkan På näringskedjan Lav - Ren - människa I Finland”. Rangifer, Vol. 6, no. 1-App, June 2010, p. 34, doi:10.7557/2.6.1-App.596.