Hove, K. “Foring Som Hjelpemiddel for Reduksjon Av Cesium-Innholdet I kjøtt. Resultater Fra forsøk Med Sau, Geit Og Rein”. Rangifer, vol. 6, no. 1-App, June 1986, pp. 48-50, doi:10.7557/2.6.1-App.601.