Åhman, G. “Studier Av Radioaktivt Cesium I Svenska Renar. Oversikt over pågående Undersokningar 1986”. Rangifer, vol. 6, no. 1-App, June 1986, pp. 53-64, doi:10.7557/2.6.1-App.603.