Tømmervik, H. “Arealplanlegging i reindriften ved hjelp av satellittdata og geografiske informasjonssystemer”. Rangifer, vol. 6, no. 1-App, June 1986, pp. 89-92, doi:10.7557/2.6.1-App.613.