Skogland, T. “Radiocesium-konsentrasjonen i villrein på Dovrefjell, Norge”. Rangifer, vol. 8, no. 2, June 1988, p. 6, doi:10.7557/2.8.2.741.