Åhman, G., B. Åhman, and A. Rydberg. “Tjernobyl och rennäringen - Lägesrapport från Sverige”. Rangifer, vol. 8, no. 2, June 1988, pp. 7-19, doi:10.7557/2.8.2.742.