Blix, A. S. “Forsøk På Begrensninger Av Skadevirkninger På Rein forårsaket Av Radioaktivt Nedfall”. Rangifer, vol. 8, no. 2, June 1988, p. 24, doi:10.7557/2.8.2.744.