Rydberg, A. “Effekten Av Tillskottsutfodring På Renens cesiuminnehåll”. Rangifer, vol. 8, no. 2, June 1988, pp. 25-27, doi:10.7557/2.8.2.745.