Rydberg, A. “Cesiumhalten I Olika Styckninsdelar från Ren”. Rangifer, vol. 8, no. 2, June 1988, pp. 28-31, doi:10.7557/2.8.2.746.