Lenvik, D. “Flokkstrukturering - Tiltak for lønnsom Og Ressurstilpasset Reindrift (Herd Structure and Production)”. Rangifer, vol. 10, no. 4, Sept. 1990, pp. 21-35, doi:10.7557/2.10.4.908.