Lenvik, D. “Flokkstrukturering - tiltak for lønnsom og ressurstilpasset reindrift (Herd structure and production)”. Rangifer, vol. 10, no. 4, Sept. 1990, pp. 21-35, doi:10.7557/2.10.4.908.