Eriksson, O., and T. Raunistola. “Markbearbetning och renbete. Information om pågående undersökning”. Rangifer, vol. 10, no. 4, Sept. 1990, p. 36, doi:10.7557/2.10.4.909.