Rahola, T., and M. Suomela. “Radiocesium i renkött - ökad stråldos för samebefolkningen”. Rangifer, vol. 10, no. 4, Sept. 1990, pp. 38-40, doi:10.7557/2.10.4.911.