Editor, Editor. “Lennart Lundmark; Uppbörd, utarmning, utveckling. Det samiska fångstsamhällets övergång till rennomadism i Lule Lappmark”. Rangifer 2, no. 2 (May 1, 1982): 47. Accessed May 27, 2024. https://septentrio.uit.no/index.php/rangifer/article/view/415.