Tømmervik, Hans. “Arealplanlegging i reindriften ved hjelp av satellittdata og geografiske informasjonssystemer”. Rangifer 6, no. 1-App (June 1, 1986): 89–92. Accessed May 20, 2024. https://septentrio.uit.no/index.php/rangifer/article/view/613.