Åhman, G., B. Åhman, and A. Rydberg. “Tjernobyl Och rennäringen - Lägesrapport från Sverige”. Rangifer 8, no. 2 (June 1, 1988): 7–19. Accessed June 29, 2022. https://septentrio.uit.no/index.php/rangifer/article/view/742.