Åhman, G., B. Åhman, and A. Rydberg. “Tjernobyl och rennäringen - Lägesrapport från Sverige”. Rangifer 8, no. 2 (June 1, 1988): 7–19. Accessed June 23, 2024. https://septentrio.uit.no/index.php/rangifer/article/view/742.