Eriksson, Olof, and Tuomo Raunistola. “Markbearbetning och renbete. Information om pågående undersökning”. Rangifer 10, no. 4 (September 1, 1990): 36. Accessed June 16, 2024. https://septentrio.uit.no/index.php/rangifer/article/view/909.