1.
Editor E. Lennart Lundmark; Uppbörd, utarmning, utveckling. Det samiska fångstsamhällets övergång till rennomadism i Lule Lappmark. Ran [Internet]. 1982 May 1 [cited 2024 May 27];2(2):47. Available from: https://septentrio.uit.no/index.php/rangifer/article/view/415