1.
Bye K. Situasjonen i Norge etter Tsjernobyl og tiltak som iverksettes. Ran [Internet]. 1986 Jun. 1 [cited 2022 Aug. 20];6(1-App):65-9. Available from: https://septentrio.uit.no/index.php/rangifer/article/view/604