1.
Tømmervik H, Lauknes I. Noen erfaringer med bruk av satellittdata i kartlegging av reinbeiter, Dividal, Kautokeino og Pasvik. Ran [Internet]. 2010 Jun. 10 [cited 2022 May 24];6(1-App):93. Available from: https://septentrio.uit.no/index.php/rangifer/article/view/614