Tidsskriftets historie

Skriftserie for publisering av vitenskapelig materiale innen samisk-/urfolksforskning   

Skriftserien utgis av Senter for samiske studier ved Universitetet i Tromsø, og publiserer vitenskapelig materiale innen samisk-/urfolksforskning. Skriftserien er ikke poenggivende i vitenskapelig sammeheng. Logoen til Skriftserien er laget av Iver Jåks. Første nummer av Skriftserien kom ut i 1995, og hittil er det utgitt 17 nummer i papirutgave. Fra nr 18 utgis Skriftserien digitalt. 

Skriftserien har en redaksjonskomité som står for faglig vurdering av utgivelsene. Redaksjonskomitéen oppnevnes av styret ved Senter for Samisk studier. Skriftseriens redaktør varierer fra utgivelse til utgivelse.

Innholdet i utgivelsene varierer fra faglige artikkelsamlinger, seminarrapporter til hovedfags- og masteroppgaver, og fra flere fagområder.

Oversikt over de numrene av Skriftserien som er utkommet i papirutgave, og bestilling av disse, finner du ved å gå inn på http://www.sami.uit.no/girji/index.html