(1)
SjaggoA.-C. Pitesamisk Grammatik - En jämförande Studie Med Lulesamiska. Samisk skrift 2015, 115.