(1)
Kløcker Larsen, R.; Staffansson, J.; Omma, I.-A.; Lawrence, R. Avtal mellan samebyar och exploatörer: Hur påverkas renens välmående?. Samisk skrift 2022.