(1)
Skaar, E. . Kunnskap og forsoning. Samisk skrift 2023, 9-11.