(1)
Olsen, K. Media og Sannhets- og forsoningskommisjonen: Forsoning mellom hvem?. Samisk skrift 2023, 16-20.