Andersen, S. (2012). Fiskerkunnskap og forskerkunnskap - motsetninger og muligheter. Samisk Senters Skriftserie, (18), 17-34. https://doi.org/10.7557/10.2354