Olsen, Kjell. 2023. «Media og Sannhets- og forsoningskommisjonen: Forsoning mellom hvem?». Samisk senters skriftserie, nr. 23 (mars):16-20. https://doi.org/10.7557/10.6993.