Andersen, S. (2012) «Fiskerkunnskap og forskerkunnskap - motsetninger og muligheter», Samisk senters skriftserie, 0(18), s. 17-34. doi: 10.7557/10.2354.