[1]
R. Kløcker Larsen, J. Staffansson, I.-A. Omma, og R. Lawrence, «Avtal mellan samebyar och exploatörer: Hur påverkas renens välmående?», Samisk skrift, nr. 22, jan. 2022.