Olsen, Kjell. «Media og Sannhets- og forsoningskommisjonen: Forsoning mellom hvem?». Samisk senters skriftserie, no. 23 (mars 17, 2023): 16–20. åpnet desember 8, 2023. https://septentrio.uit.no/index.php/samskrift/article/view/6993.