1.
Olsen K. Media og Sannhets- og forsoningskommisjonen: Forsoning mellom hvem?. Samisk skrift [Internett]. 17. mars 2023 [sitert 15. juni 2024];(23):16-20. Tilgjengelig på: https://septentrio.uit.no/index.php/samskrift/article/view/6993