https://septentrio.uit.no/index.php/samskrift/issue/feed Samisk senters skriftserie 2023-03-17T15:39:25+01:00 Torjer Andreas Olsen torjer.olsen@uit.no Open Journal Systems <p>Samisk senters skriftserie er en Open Access skriftserie som utgis av Senter for Samiske Studier ved Universitetet i Tromsø.</p> https://septentrio.uit.no/index.php/samskrift/article/view/6990 Paradokser med en kommisjon? 2023-02-28T11:45:28+01:00 Hans-Kristian Hernes hans-kristian.hernes@uit.no <p>Artikkel i publikasjonen <em>Om den norske sannhets- og forsoningskommisjonen: foreløpige funn</em>.</p> 2023-03-17T00:00:00+01:00 Opphavsrett 2023 Hans-Kristian Hernes https://septentrio.uit.no/index.php/samskrift/article/view/6991 Kunnskap og forsoning 2023-02-28T11:49:42+01:00 Elin Skaar elin.skaar@cmi.no <p>Artikkel i publikasjonen <em>Om den norske sannhets- og forsoningskommisjonen: foreløpige funn</em>.</p> <p> </p> 2023-03-17T00:00:00+01:00 Opphavsrett 2023 Elin Skaar https://septentrio.uit.no/index.php/samskrift/article/view/6992 Om fortellinger til kommisjonen i et maktperspektiv 2023-02-28T11:52:41+01:00 Stein Roar Mathisen stein.r.mathisen@uit.no <p>Artikkel i publikasjonen <em>Om den norske sannhets- og forsoningskommisjonen: foreløpige funn</em>.</p> 2023-03-17T00:00:00+01:00 Opphavsrett 2023 Stein Roar Mathisen https://septentrio.uit.no/index.php/samskrift/article/view/6993 Media og Sannhets- og forsoningskommisjonen: Forsoning mellom hvem? 2023-02-28T11:56:02+01:00 Kjell Olsen kjell.o.olsen@uit.no <p>Artikkel i publikasjonen <em>Om den norske sannhets- og forsoningskommisjonen: foreløpige funn</em>.</p> 2023-03-17T00:00:00+01:00 Opphavsrett 2023 Kjell Olsen https://septentrio.uit.no/index.php/samskrift/article/view/6994 Sagt om kommisjonen: intervjudata og foreløpige funn 2023-02-28T11:58:48+01:00 Else Grete Broderstad else.g.broderstad@uit.no Eva Josefsen eva.josefsen@uit.no <p>Artikkel i publikasjonen <em>Om den norske sannhets- og forsoningskommisjonen: foreløpige funn</em>.</p> 2023-03-17T00:00:00+01:00 Opphavsrett 2023 Else Grete Broderstad, Eva Josefsen https://septentrio.uit.no/index.php/samskrift/article/view/7005 Innledning 2023-03-15T13:30:23+01:00 Eva Josefsen eva.josefsen@uit.no <p>Innledning til Samisk senters skriftserie nr 23.</p> 2023-03-17T00:00:00+01:00 Opphavsrett 2023 Eva Josefsen