[1]
Helene, E., HandegÄrd, B.H. og Patras, J. 2023. Kunnskapsoppsummering og klassifisering av tiltaket: TFCO - Treatement Foster Care Oregon (1. utg.). Ungsinn. Tidsskrift for virksomme tiltak for barn og unge. 15, 2 (okt. 2023). DOI:https://doi.org/10.7557/25.7209.