[1]
Kaasbøll, J. og Brøndbo, P.H. 2023. Kunnskapsoppsummering og klassifisering av tiltaket: Cool Kids (1. utg.). Ungsinn. Tidsskrift for virksomme tiltak for barn og unge. 15, 2 (nov. 2023). DOI:https://doi.org/10.7557/25.7289.