(1)
Helene, E.; HandegÄrd, B. H.; Patras, J. Kunnskapsoppsummering og klassifisering av tiltaket: TFCO - Treatement Foster Care Oregon (1. utg.). ungsinn 2023, 15.