(1)
Kaasbøll, J.; Brøndbo, P. H. Kunnskapsoppsummering og klassifisering av tiltaket: Cool Kids (1. utg.). ungsinn 2023, 15.