HELENE, E.; HANDEGÅRD, B. H.; PATRAS, J. Kunnskapsoppsummering og klassifisering av tiltaket: TFCO - Treatement Foster Care Oregon (1. utg.). Ungsinn. Tidsskrift for virksomme tiltak for barn og unge, Tromsø, Norway, v. 15, n. 2, 2023. DOI: 10.7557/25.7209. Disponível em: https://septentrio.uit.no/index.php/ungsinn/article/view/7209. Acesso em: 3 mar. 2024.