Helene, Eng, Bjørn Helge Handegård, og Joshua Patras. 2023. «Kunnskapsoppsummering og klassifisering av tiltaket: TFCO - Treatement Foster Care Oregon (1. utg.)». Ungsinn. Tidsskrift for virksomme tiltak for barn og unge 15 (2). Tromsø, Norway. https://doi.org/10.7557/25.7209.