Kaasbøll, Jannike, og Per Håkan Brøndbo. 2023. «Kunnskapsoppsummering og klassifisering av tiltaket: Cool Kids (1. utg.)». Ungsinn. Tidsskrift for virksomme tiltak for barn og unge 15 (2). Tromsø, Norway. https://doi.org/10.7557/25.7289.