Helene, E., Handegård, B. H. og Patras, J. (2023) «Kunnskapsoppsummering og klassifisering av tiltaket: TFCO - Treatement Foster Care Oregon (1. utg.)», Ungsinn. Tidsskrift for virksomme tiltak for barn og unge. Tromsø, Norway, 15(2). doi: 10.7557/25.7209.