Kaasbøll, J. og Brøndbo, P. H. (2023) «Kunnskapsoppsummering og klassifisering av tiltaket: Cool Kids (1. utg.)», Ungsinn. Tidsskrift for virksomme tiltak for barn og unge. Tromsø, Norway, 15(2). doi: 10.7557/25.7289.