[1]
E. Helene, B. H. Handegård, og J. Patras, «Kunnskapsoppsummering og klassifisering av tiltaket: TFCO - Treatement Foster Care Oregon (1. utg.)», ungsinn, bd. 15, nr. 2, okt. 2023.