[1]
J. Kaasbøll og P. H. Brøndbo, «Kunnskapsoppsummering og klassifisering av tiltaket: Cool Kids (1. utg.)», ungsinn, bd. 15, nr. 2, nov. 2023.