Helene, E., B. H. Handegård, og J. Patras. «Kunnskapsoppsummering og klassifisering av tiltaket: TFCO - Treatement Foster Care Oregon (1. utg.)». Ungsinn. Tidsskrift for virksomme tiltak for barn og unge, bd. 15, nr. 2, oktober 2023, doi:10.7557/25.7209.